Wat toekomstbestendig HR is

Is jullie HR al klaar voor de toekomst?

Stel:

  • Dat je je inderdaad afvraagt in hoeverre de huidige HR-praktijken al dan niet bijdragen aan wendbaarheid, duurzaamheid en het faciliteren van vakmanschap, of:
  • Dat je je afvraagt wat nodig is om medewerkers en teams op een efficiënte, simpele en eigentijdse manier te faciliteren bij het creëren van waarde.

Dan kan het behulpzaam zijn om het eens door een Agile bril te bekijken!

Agile model of HR van Bersin by Deloitte

[

Focus op snelheid en klantgerichtheid zorgt voor wendbaarheid en innovatie. Je kunt vanuit HR hierbij waarde toevoegen door het faciliteren van vakmanschap (expertise), samenwerking en decentrale besluitvorming. Zodat mensen ruimte krijgen om hun potentie te benutten, samen een zingevend doel te bereiken en daarmee klanten blij te maken!

De gevraagde rol en houding van HR(-professionals) verandert ook: van regulerend en voorschrijvend naar faciliterend en ondersteunend. Het onderkennen dat je expertise relatief is en pas echt waarde krijgt door met collega’s uit andere vakgebieden samen te werken aan een passende oplossing, vraagt kwetsbaarheid en lef.

Weten waar je staat: assessment


Met bovenstaande uitgangspunten kun je de huidige HR-praktijken screenen. Performance management, belonen, werving en selectie, leiderschapsontwikkeling, verzuimbegeleiding, functiewaardering, arbeidsvoorwaarden, opleiden, HR Analytics en/of werkbeleving/employee experience, werkt het stimulerend of juist remmend?

Met behulp van de waarden uit het Agile HR manifesto neem ik je graag mee in een assessment van jullie huidige HR-praktijk.

Er is geen goed of fout, het kan wel altijd beter

Er is geen goed of fout, want alles heeft zijn betekenis en daar kun je van leren. Daarom is het ook geen test, geen benchmark, geen beoordeling. Het is een gesprek over de mate waarin HR binnen jouw organisatie wendbaarheid faciliteert, wat daarbij cultuurdragers zijn en waar nog winst te behalen valt. Met de Agile mindset als uitgangspunt.

Daarbij is ook ‘systemisch’ kijken naar samenhang belangrijk; de organisatie is een netwerk van mensen waarin de HR-functie een schakel kan zijn voor leren en verbinden. Het Agile model of HR van Josh Bersin kan daarbij als hulp dienen.

Voorbeelden van vragen die daarbij ook aan de orde kunnen komen zijn:

  • Wat is het bestaansrecht, de ‘purpose’ van HR in jouw organisatie?
  • Hoe zien klanten de toegevoegde waarde van HR?
  • In hoeverre komen niet alleen economische, maar ook ecologische en sociale aspecten van het werk aan bod?
  • Heb je de juiste competenties in huis?

Als je het in kaart hebt, kun je aan de slag.