Bepalen focus voor verbetering

Prioriteiten stellen

Als je goed hebt zicht hebt op wat de gewenste HR-situatie is, kunnen keuzes gemaakt worden over waarmee te beginnen. Jullie missie (purpose), context, geschiedenis, cultuur, branche; jullie bepalen wat wel en niet past in het toekomstplaatje. Op je eigen unieke manier.

Aangezien je lopende HR-activiteiten gewoon doorgaan en capaciteit beperkt is, zul je moeten komen tot prioriteiten. Wat levert de meeste klantwaarde op? Wat zou medewerkers het meeste helpen om verantwoordelijkheid te kunnen pakken en blije klanten te maken?

Is dat met iets stoppen, verbeteren of is er iets nieuws nodig? Is er een hoofdpijndossier, werkt iets niet goed, krijg je er klachten over en waarom dan? Door dit soort vragen krijg je scherp wat belangrijk is en wat de meeste verbetering (waarde) oplevert.

Criteria

Bij het maken van keuzes is het dus belangrijk dat je criteria hebt geformuleerd op basis waarvan je die keuzes maakt. Dat doe je samen met je klant. Is dat wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, een bepaald risico dat je weg wilt nemen, oorzaken van hoog verloop, verwachte technologische ontwikkelingen? Het kan van alles zijn.

Belangrijk is dat er consensus ontstaat over welke criteria belangrijk zijn en in welke volgorde. Is dat duidelijk, dan kun je aan de slag!